Thiết bị đo điện - Điện tử

Thiết bị đo điện - Điện tử

12 Sản phẩm)

trang

Grid  List 

Sắp xếp tăng dần
Sale New Ampe kìm đo dòng dò Fluke 360 Ampe kìm đo dòng dò Fluke 360

Fluke 360 - Ampe kìm đo dòng dò Fluke 360

Giá :

Regular Price: 18.680.000 ₫

Special Price 16.800.000 ₫

Sale Kyoritsu 5402D Kyoritsu 5402D

Kyoritsu 5402D -kiểm tra dòng rò RCD Kyoritsu 5402D

Giá :

Regular Price: 3.990.000 ₫

Special Price 3.355.000 ₫

Sale  KYORITSU 2434  KYORITSU 2434

KYORITSU 2434 - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2434

Giá :

Regular Price: 4.230.000 ₫

Special Price 4.055.000 ₫

Sale KYORITSU 2433 KYORITSU 2433

KYORITSU 2433 - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2433

Giá :

Regular Price: 5.590.000 ₫

Special Price 4.950.000 ₫

Sale KYORITSU 2432 KYORITSU 2432

KYORITSU 2432 - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2432

Giá :

Regular Price: 6.620.000 ₫

Special Price 6.126.000 ₫

Sale KYORITSU 2431 KYORITSU 2431

KYORITSU 2431 - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2431

Giá :

Regular Price: 4.790.000 ₫

Special Price 4.470.000 ₫

Sale KYORITSU 2413R KYORITSU 2413R

KYORITSU 2413R - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2413R

Giá :

Regular Price: 8.629.000 ₫

Special Price 8.260.000 ₫

Sale KYORITSU 2412 KYORITSU 2412

KYORITSU 2413F - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2413F

Giá :

Regular Price: 7.950.000 ₫

Special Price 7.615.000 ₫

Sale Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2412 Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2412

KYORITSU 2412 - Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2412

Giá :

Regular Price: 7.990.000 ₫

Special Price 7.700.000 ₫

12 Sản phẩm)

trang

Grid  List 

Sắp xếp tăng dần